DSC_1661

А.Төгсмандах

Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга

1984-1992 Баянтүмэн сумын 8 жилийн сургууль

1992-1995 Шаталсан сургалттай техник технологийн сургууль

1995-2000 ХААИС-ийн Механик инженерийн анги

2000 оноос хойш ажиллаж байна.

Бусад гишүүд