DSC_1650

Т.Төмөрбаатар

Техник хяналтын албаны дарга

1991-2001 Дорнод аймаг 1-р сургууль

2001-2006 ШУТИС-ЭХИС

2006 оноос хойш ажиллаж байна.

Бусад гишүүд