DSC_0484

Г.Нарантуяа

Төлөвлөлтийн менежер

1992-2002 онд Дорнод аймаг 5-р сургууль

2002-2006 онд ШУТИС-ЭХИС

2006 оноос хойш ажиллаж байна.

Бусад гишүүд