DSC_1631

Д.Гэрэлчулуун

Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга

1992-2002 онд Дорнод аймаг 1-р сургууль

2002-2006 онд ХҮДС

МУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогч

2006 оноос хойш ажиллаж байна.

Бусад гишүүд