“ДБЭХС” ТӨХК-Д ажилд ороход тавигдах шаардлага

 

Ажилд бүртгүүлэхэд:

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх
 • Тусгай мэдлэг мэргэжил шаардах ажилд мэргэжлийн үнэмлэх, диплом
 • Боловсролын гэрчилгээ
 • Анкет /ТАХ/

Ажилд ороход бүрдүүлэх материал:

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/
 • Гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх/
 • Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Боловсролын гэрчилгээ, диплом хуулбарын хамт
 • Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /шинжилгээний бичгүүдийн хамт/
 • Оршин суугаа баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет /бүрэн гүйцэд бөглөх/
 • Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Цээж зураг /3х4 хэмжээтэй 2 хувь/
 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
 • Хас банкны данстай байх

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн ажилтны анкет

татаж авах 

"ДБЭХС" ТӨХК-ийн ажилтны анкет Татаж авах
630
Нийт ажилтнуудын тоо
123
Инженер техникийн ажилтан
489
Ажилтан
35
Ажилтнуудын дундаж нас

Компанийн нийт ажилтнуудын боловсрол /%-иар/

Компанийн ажиллагсдын ажилласан жил /%-иар/

Компанийн ажиллагсдын насны ангилал /%-иар/

“Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих” жилийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө