DSC_1661

А.Төгсмандах

Төлөвлөлт худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга

Боловсрол:

1984-1992 Баянтүмэн сумын 8 жилийн сургууль

1992-1995 Шаталсан сургалттай техник технологийн сургууль

1995-2000 ХААИС-ийн Механик инженер

2014 онд ШУТИС Эрчим хүчний зөвлөх инженер

ДБЭХС ТӨХК-д ажилласан байдал:

2000-2004 онд Түлш дамжуулах цехийн ХМХ-ийн мастер

2004-2006 онд Түлш дамжуулах цехийн дарга

2006-2013 онд Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга

2013-2016 онд Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн Автогражийн механик

2016-2017 онд Түлш дамжуулах цехийн дарга

2017-2018 онд Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн Хангамжийн инженер

2018 оноос Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга

2023 оноос Төлөвлөлт худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга

Бусад гишүүд