otgonbaatar1

Г.Отгонбаатар

Гүйцэтгэх захирал

1973-1983 Сүхбаатар 10 жил
1984-1989 Дархан политехникум
1993-1996 ТИС
1984 оноос хойш ажиллаж байна

Бусад гишүүд