DSC_1631

Д.Гэрэлчулуун

Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга

Боловсрол:

1992-2002 онд Дорнод аймаг 1-р сургууль

2002-2006 онд ХҮДС Эдийн засагч

2010 онд Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт

2012 онд ММНБИ МУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогч

2016 онд Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрх олгох сургалт

2019 онд Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох сургалт

2019 онд ТМЗН МУ-ын Татварын мэргэшсэн зөвлөх

ДБЭХС ТӨХК-д ажилласан байдал:

2006-2013 онд Санхүү бүртгэлийн хэлтэс Материалын нягтлан бодогч

2013-2016 онд Санхүү бүртгэлийн хэлтэс Орлогч нягтлан бодогч

2016 оноос Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчоор ажиллаж байна.

Бусад гишүүд