photo_2022-02-21_16-19-57

Р.Эрдэнэцогт

Сүхбаатар ЦТС салбарын дарга

Боловсрол:

1981 ЕБС 1.10 жил

1981-1986 Политехникийн дээд сургууль Бакалавр, Дулааны инженер №114418

1999 ШУТИС Техникийн ухааны Магистр Техникийн ухааны Магистр №1276

1988-1989 Сайд нарын зөвлөлийн  дэргэдэх УАМДИ Удирдлагын арга зүй, зохион байгуулалт №025

1998 Удирдах академи Бизнесийн удирдлага №610

1995 БНГУлс Бизнесийн удирдлага

1999 БНГУлс Бизнесийн удирдлага

2005 Тайван Улс Захиргааны удирдлага №003

2019 БНСУлс Дулааны цахилгаан станцын аюулгүй ажиллагаа

2003 ШУТИС Зөвлөх инженер

2021 оноос хойш ажиллаж байна.

Бусад гишүүд