DSC_1650

Т.Төмөрбаатар

Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны албаны дарга

Боловсрол:

1991-2001 онд Дорнод аймаг 1-р сургууль

2001-2006 онд ШУТИС-ЭХИС Дулааны инженер бакалавр

2019 онд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв”-д ХАБЭА хариуцсан ажилтан мэргэшүүлэх сургалт

2020 онд ШУТИС-ЭХИС Мэргэшсэн инженер

ДБЭХС ТӨХК-д ажилласан байдал:

2006-2007 онд Турбин-хими цехийн машинист, ээлжийн мастер

2007-2009 онд ТБЗА-ны ээлжийн инженер

2009-2015 онд Түлш дамжуулах цехийн дарга

2015 оноос Техник хяналтын албаны дарга

2023 оноос Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны албаны дарга

Бусад гишүүд